นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

Ico48
คุณหน่อย [IP: 118.172.105.99]
11 กันยายน 2555 10:57
#80402

อยากทราบว่าโครงการเกษียณอายุราชการปี 2557 ( ออกจากราชการ 1 ต.ค.56 ) จะมีหรือไม่ และจะมีต่อ 5 ปี เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะดิฉันอยากจะเข้าโครงการนี้ เพราะอายุตัว อายุราชการได้พอดี ขอให้ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ