นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การปรับแต่งค่า robots.txt ใน joomla ในวันที่ไม่มี ไฟล์ .htaccess

Ico48

ผมเปิดอ่านด้วย ff กับ chrome เจอปัญหาเรื่องตัวอักษรเล็กไปนิด และการตัดคำ ข้อความแต่ละบบรทัดอยูเลยขอบขวาไป ต้องคอยเลื่อน scrollbar ด้านล่างเพื่ออ่านข้อความแต่ละบรรทัด

รู้ตัวมือบอนได้แล้วยังครับ

^_^

เราเอง