นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดบรรยากาศบังคับการพัฒนา

Ico48
Champy (Recent Activities)
18 September 2012 09:35
#80572

บางที่ คนส่งเกรด ยังคงเป็นสายสนับสนุนอยู่เลยครับ