นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเก็บ logfile ของ apache แบบแบ่งเป็นรายวัน

Ico48

งั้นพี่ภัทธพอจะมี shell script แจกใหมครับเผื่อจะได้นำไปใช้มั่งจะได้ไม่ต้องไปเขียน httpd.conf