นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเก็บ logfile ของ apache แบบแบ่งเป็นรายวัน

Ico48

ผมใช้ package ที่ชื่อว่า logrotate ครับ

ตัวนี้สามารถเลือกที่จะ rotate logfile ใดๆตามความเหมาะสมได้

โดย default แล้ว บน debian (ซึ่งน่าจะรวม ubuntu ด้วย) มันจะ rotate ไฟล์

log และ error ของ apache2 ทุกๆสัปดาห์ และเก็บ log ไว้ 4 สัปดาห์

ผมปรับแก้ให้เก็บได้นาน 1 ปี โดยการเปลี่ยนตัวเลขใน config ไฟล์แค่ตัวเดียว

ผมคิดว่าใช้ logrotate จะดีกว่าครับ สามารถใช้จัดการกับ log ไฟล์ได้อย่างหลากหลาย

ไม่จำกัดเฉพาะ apache log และควบคุมทั้งหมดผ่านจุดควบคุมเพียงจุดเดียวกันครับ