นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เจริญก้าวหน้า หมายความว่า ...

Ico48

ท่าน อาจารย์ มีคำตกอยู่นิดหนึ่ง จริญ "เจริญ" หรือเปล่าไม่ทราบ