นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลือกซื้อเนื้อหมู

Ico48

ดีจังเลย เวลาซื้อจะทำให้ไม่สับสน เลือกซื้อประเภทเนื้อที่เหมาะแก่การทำอาหาร จะทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดแก๊สหุ่งต้มอีกด้วย