นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเลือกซื้อเนื้อหมู

Ico48

สำหรับพี่มอนลี่คงไม่มีปัญหาแต่สำหรับคนที่ซื้อแกงถุงอย่างเราไม่สามารถเลือกได้