นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PSU: Healthy University

Ico48

เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์นี้ PSU: Healthy University "สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาวะ"

เริ่มต้นที่ตัวเรากันเลย ประกาศใช้ธรรมนูญ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ "วันมหิดลและโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระราชบิดา" ดูเหมือนคล้ายวันกตัญญูเพราะจะมีพีธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับบริเวณศาลพระภูมิของมหาวิทยาลัย (18.30 น.) ฟ้าเปิดแล้ว Health For All ด้วย All For Health

ยาดมเอง

เนื้อหาเต็ม: PSU: Healthy University