นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อย่ากินทิ้งกินขว้าง

Ico48
ลัดดา โครเนาเออร์ [IP: 182.53.50.178]
24 กันยายน 2555 12:14
#80706

ประทับใจเมื่ออา่นบทความ อยากได้ข้อคิด เรื่องการกินแบบประหยัดอีก เป็นคำคม หรือคำกลอน สอนใจคนกินอาหารไม่หมดจาน

เพราะกำลังจะเปิด ร้านอาหารแบบุปเฟค่ะ จาก ล้ดดา โครเนาเออร์