นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อย่ากินทิ้งกินขว้าง

Ico48

เป็นบทพิจารณาอาหารที่มีคุณค่ามากค่ะ กินอย่างมีสติพร้อมเห็นคุณค่าของอาหารและกระบวนการกว่าจะได้มา

กินเท่าที่ร่างกายจำเป็น อิ่มสบาย มีกำลังก็พอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล พบรูปธรรมชัด เริ่มที่ตัวเราเอง ขอบคุณ