นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตือนสตินักศึกษา ด้วยค่าเทอม

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
24 September 2012 16:31
#80715

ใครสุขภาพดีไม่ใช้เงินค่ารักษาพยาบาลควรเปิดกระปุกออมสินให้ด้วยดีไหมคะสนับสนุน "PSU Healthy University"