นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2

Ico48

ผ่านการทดสอบ...อาจารย์ได้ไปต่อค่ะ..หุ หุ..แวะเวียนมาทักทายอาจารย์ ค่ะ..