นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง Communication Platform

Ico48

คิดเห็นปฏิบัติทบทวนเขียน
ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมเพียรเรียนรู้
ร่วมแบ่งปันร่วมสรรค์สร้างหนทางสู่
การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ในองค์กร

^_^

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เล่าเรื่อง Communication Platform