นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2

Ico48

อาจารย์เยี่ยมยอดมากค่ะ มีความสุขกับสิ่งที่พบเห็นรอบๆตัวนะคะ