นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55

Ico48
  • ใส่ สูทคณะฯ สวย ๆ หล่อ ๆ กันทั้งนั้น  ถึงแดดร้อนจัด ก็ต้องทน เพื่อพระบิดา ที่ท่านมีบุญคุณอันใหญ่หลวงแก่พวกเราค่ะ