นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบการบันทึกผ่าน ซัมซุง เอส2

Ico48

ผลการทดสอบ บันทึกผ่าน ซัมซุง เอส 2 จัดรูปแบบได้ ต่างจาก ipad ที่จัดไม่ได้