นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นี่เป็นนวัตกรรมใหม่หรือครับ

Ico48
MK (Recent Activities)
17 October 2012 13:01
#81151

เห็นไม้โปรแทรกเตอร์แล้วเคยสงสัยเหมือนกัน?