นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 SEM5200 กับปัญหา Over Current ที่ยาวนาน ต่อเนื่อง ตอนที่2

Ico48

แก้ไจ

เปิดใช้งานมรา 25kV

ก่อนหลับแล้วคิดถึงปัญหา ตื่นขึ้นมาปัญหาแก้ได้ ใช้ได้ผลครับ มันจะมีคำถาม คำตอบ ให้ทำอย่างโน้น ทดลองทำแบบนี้