นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 SEM5200 กับปัญหา Over Current ที่ยาวนาน ต่อเนื่อง ตอนที่2

Ico48
HS9OCB (Recent Activities)
22 October 2012 11:30
#81310

ขอบคุณครับ อาจารย์ ผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ