นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Mass Spectrometer กับอาการวิ่งหน้าตั้ง แตกตื่น

Ico48

จัดไป น้องแว่น จัดไป ดีน่ะแว่นมั่วเสียก่อน ไม่งั้นโดนไฟไหม้เกรียมแน่ ๆ