นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Zeta Potential Analyzer (Zeta) สอบเทียบ ? ผ่าน สอง

Ico48

ผมว่าจริงครับ ถ้าเราพยายามหาเหตุผล และหาคำตอบให้ปัญหา ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ไม่เป็นไร เสียเงินค่า Standard เพื่อซื้อวิชาเป็นบทเรียน