นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จดหมายหลอกลวง 20121101

Ico48

เกือบไปแล้ว ดีที่ดู e-mail address ไม่ใช่ .psu.ac.th ถ้าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง

ช่วย e-mail psuall ไปเลย จะได้ทราบโดยทั่วกัน อาจารย์ว่าป้านนี้คงคลิกกันไปหลายคนแล้วค่ะ

เนื้อหาเต็ม: จดหมายหลอกลวง 20121101