นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 November 2012 14:43
#81615

ขอบคุณค่ะ...เด๊่ยวไว้คุยกันในคณะกรรมการก็ได้ค่ะ

กำลังคิดว่า 4 บันทึกต่อสัปดาห์จะโหดไปหรือเปล่า?

หรือจะลดเป็น 3 ดี

อิ...อิ..