นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
04 พฤศจิกายน 2555 20:44
#81638
  • เป็นเรื่องที่ท้าย ทั้งผู้ที่จะบันทึก และคณะกรรมการ   คาดว่าจะมีเพื่อน ๆ มาร่วมบันทึกกันเยอะ ๆ นะค่ะ