นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ตลาดไร้เงาคนขาย ในประเทศจีน

Ico48

น่าชื่นชม ผู้ซื้อที่ตลาดนี้ค่ะ "ความซื่อสัตย์" เป็นหนึ่ง ทำให้ตลาดอยู่ได้กว่า 100 ปี