นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พิธีทอดกฐิน

Ico48

วันสุดท้ายของการทอดกฐินคือวันเพ็ญเดือนสิบสอง ระยะเวลาประมาณ1เดือนตามเดือนไทยค่ะ

เนื้อหาเต็ม: พิธีทอดกฐิน