นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "อีโก้" ทำงาน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
11 November 2012 16:39
#81817

เรื่องของเรื่องก็คือ "การสื่อสารในองค์กร"

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: "อีโก้" ทำงาน