นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "นักเขียนประจำเดือน"

Ico48

๓ บันทึกนี่ผมว่าน้อยไปนะครับ สำหรับ "Blogger of the Month"

ผมเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการ ลด แลก แจกแถมครับ

เราเอง