นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คนริมทาง

Ico48

สวัสดีครับ...คุณปุกปุย

คิดถึงปัตตานี หรือคิดถึงคนปัตตานีครับ

...เจอแฟนโกวเล้ง  อีกคนแล้ว 

ขอบคุณครับ

เนื้อหาเต็ม: คนริมทาง