นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โหยอาน: นครมรดกโลก

Ico48

เต็มอย่างอื่นแทนครับ

นอนเต็มอิ่ม

กินเต็มอิ่ม

อ่านหนังสือเต็มอิ่ม

ยิ้มเต็มอิ่ม

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: โหยอาน: นครมรดกโลก