นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มหาวิทยาลัยวิจัยกับคุณภาพการศึกษาไทย

Ico48

ความจริง ที่ใครจะเป็นผู้แก้ไข กรรมร่วม และร่วมรับวิบากกรรมกันต่อไป ยิ่งเร่งยิ่งเห็นผลเร็ว ความทันสมัยก็กลืนกินทรัพยากรธรรมชาติและแบ่งแยกคุณค่าคนด้วยสิ่งที่เรียกว่า "ผลงาน" ตามที่เห็นกันอยู่

อะไรคือ"คุณค่า"และ"ผลงาน" ของการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของคน

ความเป็นสากลที่มีตัวชี้วัดเดียวกัน น่าจะเป็นเรื่องของความทุกข์ เพราะความสุข สะดวก สบาย ที่หาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จบ

แล้วก็ตบท้ายด้วย "ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา "

ใช้ชีวิตบนความจริงของตนเองอย่าง สุข สงบ เย็น สันติกันต่อไป

ทำอย่างไรจึงเกิดความเป็นธรรมแก่ประชา

ขอบคุณบทเรียนจากความจริงค่ะ