นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแต่งกายประดับ...เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ตอนที่ 1)

Ico48
Werachai [IP: 101.51.250.24]
05 ธันวาคม 2555 13:00
#82345

ด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏบิตัหน้าที่ราชการมาอายุเกิน25ปีบริบูรณ์ไม่ถูกวินัย ขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา(ร.จ.พ.) เครื่องราชที่ได้มี

ท.ช.,ท.ม.,ต.ช.,ต.ม.,จ.ช.,จ.ม.,บ.ช.,บม.และร.จ.พ.ถ้าเป็นผู้หญิงจะประดับเหรียญอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด เหรียญร.จ.พ.จะประดับตรงไหนขอความกระจ่างด้วย บางหน่วยงานเอาเหรียญร.จ.พ.อยู่บนสุดถัดลงมาเป็นท.ช.และท.ม.ตามลำดับ บางหน่วยงานเอาท.ช.ขึ้นก่อนตามด้วยท.ม.และร.จ.พ. หน่วยงานไหนถูกที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและเอาขึ้นโชว์ด้วยจะได้แจ้งข้าราชการทุกหน่วยปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพราะดูตามwebก็ไม่มีการพูดถึงการแต่งกายที่ประดับด้วยเหรียญ ร.จ.พ.หรือเหรียญส.พ.ช.ม.จ.5 พร้อมกับเหรียญท.ช.และท.ม.เลยครับขอความถูกต้องด้วยครับเพื่อจะได้เป็นความรู้และแต่งกายชุดเต็มยศหรือครึ่งยศได้ถูกต้อง ขอบคุณที่ให้ความรู้ล่วงหน้ามาณ โอกาสนี้ครับ