นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสียงฮัมในระบบเครื่องเสียง: สาเหตุและการแก้ไข (2)

Ico48

ตอบ คุณช้าง

- โดยหลักการ สัญญาณเสียงถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแล้วนำไปขับไฟสัญญาณ

- ดังนั้น ลดโวลลุ่มของมิกเซอร์ในช่องนั้นๆ ลงต่ำสุดนั่นคือทำให้ไม่มีสัญญาณ ไฟสัญญาณควรจะไม่ติด

- ถ้าไฟสัญญาณติดก็ต้องไปตรวจสอบวงจรขับไฟสัญญาณ โดยเริ่มจากสิ่งผิดปกติที่สังเกตุเห็น (ในที่นี้ก็คือไฟสัญญาณ) ย้อนกลับไปยังต้นเหตุ

- คงเป็นหลักการคร่าวๆ ครับ