นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีอะไรซ่อนอยู่ในภาพถ่าย ...

Ico48

กล้องที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (nik) ได้ใส่ข้อมูลข้างต้นไว้ด้วยครับ

บางครั้งเราเห็นภาพถ่ายสวย ๆ เราอยากถ่ายได้แบบนั้นบ้าง ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากครับ

แต่เจ้าของภาพมักจะไม่ยอมให้ข้อมูลเหล่านี้ (f, iso, s, lense, ...) ข้อมูลเหล่านี้ไม่ไช่เพื่อการเลียนแบบนะครับ แต่เพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาตนเอง

เราเอง