นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเปิดใช้งานอะไรบ้าง (OS:Windows XP)

Ico48
อิสรินทร์ ไร่ใหญ่ [IP: 118.173.55.10]
11 ธันวาคม 2555 17:26
#82458

สนใจอยู่แต่ไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมหรือประโยชน์ของมัน