นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สื่อด้วยภาพ "การแข่งขันกีฬาสามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่" ครั้งที่ 1

Ico48

ต้องขอบคุณ น้องเด๊ะ (คุณศรีนรา แมเร๊าะ) และคุณสกนธ์ รัตนโกศล ที่ถ่ายภาพให้ และนำมาลงได้ทันทีค่ะ