นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

Ico48

เข้ามาทบทวนตนเอง มีนาคม 2555 นักศึกษาโครงการนี้รุ่นที่1จะสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์มาน้อยเพียงใด มีเวลาสำหรับการนำเสนอต่อไป

ยาดมเอง

อุดมการณ์ กล้าพิสูจน์ และพร้อมเรียนรู้