นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนพยาบาลชุมชน

Ico48

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ช่วยให้เข้าใจ เข้าถึงและเห็นคุณค่าคนทุกคน"การเรียนรู้จากคน เรียนจากชีวิต"

ฉันเยาว์ฉันเขลาฉันพุ่ง

ฉันมุ่งมาหาความหมาย

ฉันหวังเป็นพยาบาลทั้งใจกาย

สิ่งที่ได้คือความหมายคุณค่าคน

วันทบทวนตน "ยาดมเอง"

เนื้อหาเต็ม: การสอนพยาบาลชุมชน