นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 20:56
#82688

สงขลานครินทร์ สถาบันอุดมศึกษา ที่ช่วยให้คนท้องถิ่นใต้ ได้เรียนรู้เรื่องราวที่มากกว่าท้องถิ่น คือประเทศ นานาชาติ และยังคงเชื่อมั่นในภูมิปัญญาว่าเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่รู้เท่าทันโลกทั้งภายในและภายนอก เพื่อการปรับสมดุลตนเองเพื่อการพึ่งตนเอง

"อยู่อย่างไม่ตกเป็นทาสภูมิปัญญาต่างถิ่น"

ความดีที่ทำเพื่อตอบแทนดินที่เกิด

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555

เนื้อหาเต็ม: ภูมิปัญญาท้องถิ่น