นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2

Ico48

อีก 1 ปีการศึกษานักศึกษาทุนรุ่นนี้ก็สำเร็จการศึกษา ช่วงนี้ได้ประสาน เทศบาล. จัดสรรโอกาสให้นักศึกษา ทุน 2 คน เสนอโครงการ"เตรียมพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน" หลังปีใหม่จะนำเสนอให้พิจารณาและคงขอโอกาสจากปลัดให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการด้วยตนเอง อดทนรอคอยอย่างมีความสุข

ยาดมเอง

ทบทวนตนเอง 2555