นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมุดบันทึกประสบการณ์

Ico48

น่าจะถามนักศึกษาที่ใช้สมุดนี้ไปแล้วว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับคำสะดุดคิดที่ปรากฎเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่นำมาใช้กับนักศึกษา รหัส 54

เสนอคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555