นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สมุดบันทึกประสบการณ์(2)

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 22:02
#82699

การบันทึกสะท้อนคิดการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื่องต้น ดำเนินการจัดทำอย่างเป็นระบบ มีการให้คะแนน และประเมินผลการใช้เครื่องมือนี้ ประมวลผลเสร็จไปแล้ว กลุ่ม 03-04 กลุ่ม 01-02 เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันสิ้นโลก( วันลงกอง 21 ธ.ค.55) ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเสนอเป็นบทเรียน แต่ที่ประจักษ์ นักศึกษาต้องการบันทึกอย่างอิสระไม่ต้องการให้กำหนดประเด็น ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดทิศทางการทำงานของตนเองเป็นอย่างดี และช่วยให้ได้สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงเสียด้วย

ค้างไว้ก่อน

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555