นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกสะท้อนคิด

Ico48

รู้เขา เข้าใจเรา สร้างสรรค์บรรยากาศดีๆร่วมกัน คือประโยชน์ของการสะท้อนคิดที่ผ่านมา

ของใหม่ที่ทำอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญมีคะแนนนี้ซิ ค้างการนำเสนอไว้ก่อนรอการวิเคราะห์

งานแบบนี้ใครคือเจ้าของผลงานเมื่อถูกเรียกว่างานวิชาการ ที่เป็นผลประโยชน์เพื่อ KPIs เป็นงานที่ร่วมสร้างโดยคนในภาควิชาทุกคน

รอพิสูจน์การแสดงความเป็นเจ้าของ

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

เนื้อหาเต็ม: บันทึกสะท้อนคิด