นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

Ico48

ปีการศึกษา 2555 ไม่ได้ลงสอนเองแต่เป็นอาจารย์ท่านอื่น สำหรับตนเองได้เข้าไปร่วมงานมุทิตาจิต อาจารย์ของโรงเรียน

มิตรภาพยังยั่งยืน และปกติ

ความยั่งยืนคือมิตรภาพอันนำไปสู่ความร่วมมือในทุกเรื่อง

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555