นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

Ico48

การทำงานที่ผ่านมาบางครั้งเราก็ทำแบบพรหมสามหน้า คือ เมตตา กรุณา มุทิตา เมื่อพบคนที่เขาเริ่มต้นด้วยอุเบกขา กลับทำให้เราขาดความสุขในการกระทำความดีของตนเอง ใช่แล้วต้องนำพรหมหน้าที่ สี่ออกมา ทำเต็มที่วางให้เป็น เท่าที่ได้ ปล่อย วาง

ขอบคุณสติ

"ยาดมเอง"

ทบทวนแล้วฝึกกันต่อไปอย่างใช้สมาธิและมีปัญญา