นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สานต่อศรัทธา

Ico48

สานต่อศรัทธา ศรัทธาในคุณค่าคน ศรัทธาในคุณความดี การรักษาสมดุลระหว่าทุกข์กับสุข คือความปกติ รู้รักษาตนปกป้องใจ

ได้พบพานในสิ่งที่ดีๆ ตลอดไป

ทบทวนตนเริ่มให้พลังเสริมแก่ตน

"ยาดมเอง"

เนื้อหาเต็ม: สานต่อศรัทธา