นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มองหาความจริง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
23 December 2012 22:43
#82707

ประเด็นน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของตนเอง หลังปี 2543 ถึง 2555

มีอะไรที่น่าถอดบทเรียน เรียนรู้ความจริงที่เกิดกับตนเอง นักประวัติศาสตร์คือผู้เขียนประวัติศาสตร์หาได้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ไม่ ยกเว้นประวัติตนเอง

"ยาดมเอง"

เนื้อหาเต็ม: มองหาความจริง