นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สานต่อศรัทธา

Ico48

พบแล้วสิ่งที่ได้ทำคือสิ่งนี้เองแล้วเกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เห็นและปรากฎ จงสำแดงออกมา ซะ ฮาฮา

บทบาทการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ ถึง ธรรมนูญสุขภาพ อีกหลายอย่าง

ค่อยๆเขียนไป ถึงเวลาที่ชาต้องล้นถ้วยเสียที...ใจเย็นๆๆ

" ยาดมเอง"

เนื้อหาเต็ม: สานต่อศรัทธา