นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 S5000016.JPG

Ico48

กลับไปอีกครั้งเมื่อ ธันวาคม 2555 ความเจริญเข้ามาทำให้ไม่สามารถเห็นมุมภาพนี้ได้อีกแล้ว

เนื้อหาเต็ม: S5000016.JPG